User: unknown  ||   Login  ||  NEWS: Lecture by P. Yadegari, pyLife, WCFA2023, TFP to watch, FABER

 

Fatigue Lounge

News

Conference List

Photo Gallery

Reports

Links

Glossary

 

Title PragTic

Concept

PragTic SW

Author

FAQs

Bugs

Users

User Profile

 

Suporting Institutions

Sponsors

 

FME CTU in Prague

Language / Jazyk: English

Software PragTicRegistrovaní uživatelé mohou být automaticky informováni o vydání jakékoli nové verze PragTicu díky aplikaci zvané Notification system. Žádost o zahrnutí do seznamu účastníku uvědomovaných automaticky se zobrazuje na tomto místě, kdykoli jste přilogováni.


Novinky v nových verzích

3. 10. 2011 - informace k plánovanému PragTicu v. 0.5: Protože jsem nezveřejnil žádnou podstatnou změnu už docela dlouhou dobu, myslím, že bližší informace o dalším vývoji PragTicu bude prospěšná. Počínaje rokem 2011 je vývoj PragTicu realizován ve konsorciu FADOFF (Fatigue Analysis Documentation OFFice). Osobně jsem tomu velice rád, protože jsem cítil, že další údržba a rozvoj jeho kódu je nad moje síly. Na druhou stranu ovšem taková změna chce svůj čas. V konsorciu máme nové programátory, jsou používány nové metody vývoje a nové nástroje, vzniká zcela nové rozhraní k PragTicu, programuje se možnost spouštět několik úloh najednou a to i na vzdálených serverech, atd. Nechci už vyvěšovat na web žádnou polovičatou beta verzi starého PragTicu, ačkoli se pod mýma rukama od verze 0.2betaM podstatně změnil. Takže, prosím, buďte trpěliví. Očekávám vydání předběžné beta či gama verze na konci roku 2011. Až k tomu dojde, velice oceníme vaši pomoc během testování nové funkčnosti a hlášení všech potenciálních chyb, které objevíte.

27. 12. 2009 - PragTic v. 0.2 betaM: Nová verze byla původně uvolněna pro účastníky workshopu WCFA'09 & PUM3. Bohužel obsahovala některé chyby a tak bylo oficiální zveřejnění odložena až do nynějška. Nové možnosti zahrnují:

 • Statusová řádka je k dispozici také během skenovací a importovací procedury při importu běžných ASCII souborů. Bohužel v některých konfiguracích není vidět a program se zdá zamrzlý dokud daná procedura nedoběhne do konce.
 • Obecný import se dá použít i pro načtení výsledků na uzlech elementů.
 • K dispozici jsou nová tlačítka Save Nodes Set a Save Element Set (dostupná pro entity ETI a NTI items). To znamená, že můžete uložit všechny uzly, které patří k daným uzlům anebo naopak elementy dotýkající se daných uzlů.
 • K dispozici je Susmelovo kritérium pro analýzu vůči mezi únavy při víceosém zatěžování.
 • PragTic obsahuje zárodek příkazové řádky. V současnosti jsou implementovány následující příkazy:
  • VIEW - pro prohlížení vybraných data_vektorů
  • EDIT - pro editaci vybraných data_vektorů
  • IMPORT - pro import vybraných souborů
  • RENAME - pro přejmenování vybraných data_vektorů
  • ERATON - pro zprůměrování výsledků na uzlech elementů do uzlů
  • MAX, MIN, AVER, SUM - pro provedení základní statistiky na vybraných sloupcích daných data_vektorů
  Pokud chcete použít daný příkaz, napište do řádky "HELP, command", kde "command" je nahrazeno některým z výrazů výše.

 
 

11. 5. 2009 - PragTic v. 0.2 betaL: Nová verze obsahuje především opravu kritické chyby hlášené nedávno v sekci Bugs. Podobně byly opraveny i ostatní v poslední době hlášené chyby. Z nových implementací vybírám:

 • Možnost zobrazit rain-flow matici pro dané zátěžné spektrum. Zátěžné spektrum je otevřeno skrze klasický View/Edit dialog v módu View. Poklik pravým tlačítkem myši do oblasti tabulky umožní výběr zobrazení odpovídající rain-flow matice. Vyzkoušejte.
 • Postup konverze výsledků z axisymetrického modelu na plný 3D je dále zjednodušena. Protože jsem ale dosud postup nepopsal v Helpu, prosím, počkejte s použitím tohoto příkazu, anebo si alespoň napište o pokyny, jak na to. Postup využívá dialogu Result Import a importuje hotovou *.fdb databázi axisymetrického modelu (a nepoužívejte tento postup na nic jiného!).
 • Tools->FE Model->Transformation->Nodes->Change GCS umožňuje aplikovat transformační matici na uzlové pozice. Tento příkaz je opět určen především pro práci s axisymetrickými modely, jejichž plně automatizované zpracování v PragTicu zatím není doimplementováno. Chtěl bych se na ně zaměřit během tohoto léta, protože pro některé standardizované vzorky může výrazně snížit výpočetní náročnost.

 
 

6. 2. 2009 - PragTic v. 0.2 betaK: Odstranil jsem několik otravných chyb v interfacu či těch oznámených v sekci Bugs.

Nejdůležitější změnou oproti předchozím verzím je implementace materiálové databáze. Prosím všechny uživatele, kteří už dříve instalovali jakoukoli předchozí verzi, aby si tentokrát pozorně pročetli soubore install.txt a dodrželi instrukce, protože je postup mírně odlišný. Pracoval jsem na nové verzi do včerejška, a tak se zase jednou zatím neprojevily v Helpu pro PragTic. Proto přikládám krátký nástin práce s materiálovou databází.

Použití materiálové databáze

 • Vaše materiálová databáze může být jakýkoli váš předchozí *.mat soubor, který byl obsahem nějaké vaší předchozí analýzy. Abyste se vyhnuli duplicitnímu přístupu do téhož souboru, překopírujte nejprve zvolený soubor na jiné místo pevného disku (nebo použijte předdefinovaný soubor, který najdete v instalačním zipu.) Na zvolený soubor správně odkažte v položce MDB souboru WinPragTic.ini.
 • Obsah materiálové databáze je ke shlédnutí či editaci při otevření položky MATERIAL v databázové struktuře interfacu PragTicu. Databázi najdete v levé dolní části otevřeného okna.
 • V ní můžete pro zobrazení, vymazání či pozměnění jakékoli položky vyskakovací menu spouštěné přes pravé tlačíto myši či můžete jednoduše přetáhnout zvolenou položku do panelu v pravé části. Pokud zvolíte Modify pak tlačítko Save uloží položku do databáze na stejné místo a nikoli mezi materiály definované ve Vaší úloze.
 • Přesun jakéhokoli již definovaného materiálu do materiálové databáze lze realizovat skrz vyskakovací menu dostupné z okénka v levé horní straně. Materiál je pak zaklasifikován dle zvolené skupiny materiálu.
 • Soubor PragTic_MDb.mat je pouhým příkladem. V podstatě se jedná o mírně pozměněný soubor *.mat definovaný ve zdrojovém souboru k FatLimu. Zříkám se jakékoli odpovědnosti za obsah databáze, její obsah by si měli vytvářet sami uživatelé na základě svých zkušeností.
 • Obsah databáze, jednotlivé definované proměnné a klasifikace do materiálových skupin by měly být zpracovány lépe. Nejsem ale materiálový inženýr a nemám až tolik času. Pokud by mi s tím chtěl někdo pomoct, budu jedině rád.
 • Ideálním stavem v budoucnosti by mělo být jednoduché tlačítko v Internetové Material Database umístěné na tomto webu, které by umožnilo exportovat zvolený materiál či celou databázi do *.mat souboru, který by pak uživatelé skrze ini soubor mohli připojit ke svým úlohám. Pokud by mi s tím chtěl někdo jakkoli pomoct, uvítám to.

 
 

25. 12. 2008 - PragTic v. 0.2 betaJ Dostal jsem se k cíli plánovanému pro tento rok - optimalizovat spouštění výpočtů potřebných pro plnění FatLimu tak, abych mohl pouštět co nejvíce výpočtů během jednoho řešení. Řešení obsažené v Setups of Analyses bylo zveřejněno již v minulé verzi, ale kvůli spěchu na ně bylo potřeba je ještě trochu optimalizovat. Celá databáze FatLimu tak teď je uložena v jediné úloze HCF.fdb, kterou si můžete stáhnout na Job File. Podívejte se tam - můžete vám to podstatně pomoci v porozumění, jak se vlastně s izolovanými body dá efektivně pracovat.
Nejvýznamnější změny oproti minulé verzi jsou (kromě těch, které mají opravit některou ze známých chyb zveřejněných v sekci Bugs):

 • Temporary... položka v Setups of Analyses, tak aby výpočty mohli být spouštěny i na dosud nedefinovaných položkách setupů
 • Tools->Loads - najdete tu nové nástroje umožňující provést izolovaně rain-flow analýzu a uložit výsledek do jedno- či dvouparametrického spektra;
 • možnost zvolit redukci na von Misesovo napětí a deformaci se znaménkem podle maxima absolutní hodnoty hlavního napětí/deformace. Viz poznámka v sekci News;
 • Tools->FE model->Transformations->Results->Ax->3D - jedná se o zcela novou funkci, která by nám v Evektoru měla umožnit rychleji spočítat rozložení zbytkových napětí okolo nýtů. Plánovaný postup prací je, že MKP řeší pouze nýtování v axisymetrickém modelu a to až po uvolnění po zanýtování, výsledná pole posuvů jsou načtena do PragTicu a pomocí této funkce je generováno kompletní rozložení posuvů v nýtech a jejich okolí na základě zvolených cylindrických souřadných systémů. Tyto posuvy jsou pak zavedeny jako vstupní zatížení do MKP řešiče. Doufáme, že nám toto řešení pomůže v daném sledu zatížení odstranit jednu z aktivních nelinearit, kterou je kontakt. Zatím jsme se ovšem tak daleko nedostali, takže víc budeme vědět až v lednu. Ohledně tohoto bodu nebyla zatím vydána žádná dokumentace, tak mi napište, jestli Vás to bude zajímat...

 
 

23. 10. 2008 - PragTic v. 0.2 betaH Nová verze je zveřejněna tak, aby umožnila představit nejaktuálnější novinky v PragTicu účastníkům uživatelského setkání a to pokud možno bez vnesených chyb.
Největší změny (kromě opravy dosud nalezených chyb) jsou:

 • Funkce Show in coordinate system by již měla skutečně zobrazovat data ve zvoleném souřadném systému.
 • Byla zavedena nová položka Setups of Analysis, která umožňuje uložit nastavení zvolené kombinace zátěžných režimů, výpočetních metod a zvolených míst výpočtu. To by mělo umožnit rychlejší spouštění výpočtů na různých variantách vstupů.
 • Help byl doplněn tak, aby zahrnoval všechny aktuální změny.

Transformace polohy, vektorů i tenzorů mezi různými souřadnými systémy by již měla být funkční, je ale pravda, že mohly uniknout některé navazující kroky. Tak například si již nyní uvědomuji, že funkce nemusí nutně pracovat správně u skořepinových prvků, vzhledem k jejich možným nativním souřadným systémům. Prosím, pokud najdete jakékoli známky ne- či disfunkčnosti, napište o tom do sekce chyb.

 
 

5. 9. 2008 - PragTic v. 0.2 betaG Jedná se o předčasné zveřejnění slíbené betaG verze. Důvodem je potlačení nepříjemné chyby ovlivňující výsledky všech uniaxiálních metod založených na Manson-Coffinově křivce. To nicméně znamená, že některé funkce pro transformaci parametrů mezi různými souřadnými systémy dosud chybí.
Největší změny jsou:

 • Obsah položky Coordinate System byl rozšířen tak, aby umožnil práci s nimi (vzájemný posuv s.s., definici jejich počátku, zadání s.s. použitého pro definici nového s.s., atd.)
 • Nové souřadné systémy mohou být definovány také v rámci PragTicu. Mohou být vytvářeny i na základě souřadnic v jiném s.s. než je globální pravoúhlý systém.
 • Uzly, elementy nebo izolované body již nemusí být seřazeny od minima do maxima. Přímá definice nového setu spustí dotaz, zda má být vzniklý seznam položek setříděn. Automatizovaná importní funkce Import zase importuje to, co připravíte, tj. řazení zde není možné.
 • Funkce View On Set byla přepracována v podobném duchu, což znamená, že nyní je možno v PragTicu nechat udělat například výpis tenzorů napětí podél zvolené sekvennce uzlů.
 • Byly zavedeny klávesové zkratky na většině tlačítek programu. Jednoduše použijte dvojkombinaci: Alt + ?, kde ? je nahrazen znakem podtrženým na daném tlačítku.
 • Od nynějška může měnit pořadí zatěžovacích režimů (kliknutí do seznamu LR na levé straně okna.
 • Chyby nalezené během testování betaE a betaF byly odstraněny, ty starší bohužel přetrvávají

Práce na zavedení s.s. do souřadného systému pro post-processing PragTicu dosud není dokončena - především se jedná o zobrazení výsledkových s.s. v jiném s.s.

 
 

3. 7. 2008 - PragTic v. 0.2 betaF Některé významnější změny oproti předchozím verzím se týkají následujících bodů:

 • Ekvivalentní poměrná deformace - předchozí verze byla nahrazena obecně užívanou verzí (např. použité v
  BONACUSE, P. J.; KALLURI, S.: Elevated Temperature Axial and Torsional Fatigue Behavior of Haynes 188. [Technical Memorandum 105396], NASA 1992.
  Změna se týká vydělení výsledku sčítancem 1+nu, kde nu je Poissonovo číslo.
 • V závěru procedury rain-flow byla chyba, která za určitých okolností mohla ovlivnit analýzu uzavřených cyklů ze zbytku zátěžné historie zanechané po prvním průběhu procedurou.
 • Velice podstatenou změnu doznala elasto-plastické přizpůsobení elastických MKP dat (Neuber, Glinka,...). Dosud užívané řešení nezahrnovalo Bauschingerův efekt a tak byl každý bod historie plastizován jako první bod v zátěžné historii (tj. isotropní zpevňování). Takové řešení je nicméně na místě spíše v případech, kdy je vliv zátěžné historie zanedbán (např. analýza z rain-flow matic nebo spekter). V těchto případech bylo dosud užívané řešení ponecháno i v betaF, jakákoli zátěžná historie je nicméně konvertována s plným využitím kinematického zpevňování. (Dosud tento bod není v Helpu, tak kdyžtak pište.)
 • Vytvoření množiny uzlů nebo elementů prováděné automaticky během výpočtu pokud je vstupní množina odlišná od té, pro kterou jsou definovány výsledkové soubory, je od nynějška v pořádku.
 • Příkaz Remove Rows spuštěný z menu po kliknutí na pravé tlačítko myši v dialogu Edit už pracuje správně.
 • Definice Load Regime - příkaz Compose Local Load History vás mohl v předchozích verzích žádat o zadání některých materiálových parametrů, ačkoli byly již v úloze definovány.
 • Příkaz Tools->Material->S-N curve spustí dialog, který vám umožní na základě vašich experimentálních dat odečíst adekvátní Wöhlerovu křivku.

PragTic tak stále obsahuje nejistoty v řešení Spagnoliho metody nebo metody MCEM. Jakákoli vaše pomoc v tomto směru je vítána. Předpokládaná implementace Jing Liho metody, či metody z NASALIFu musí počkat do příští bety - lokalizace problémů v rain-flow proceduře mi zabrala trochu moc času...

Naneštěstí dosud nejsou do Helpu promítnuty změny zavedené do posledních dvou beta verzí. Pokud budete potřebovat nějaké osvětlení, tak se ozvěte.
 

3.3. & 20. 2. 2008 - PragTic v. 0.2 betaE Nová beta verze je zase o kousek blíž alfě. Aktualizace ze 3. března byla provedena, protože bylo možno rychle zakomponovat opravu několika drobnějších chyb, které si nezasluhovaly vlastní beta verzi. Celkově byly do betaE implementovány poměrně rozsáhlé změny zahrnující:

 • Opravu kritické chyby zmiňované v minulém týdnu.
 • Zrychlení náčtu dat do okna Edit/View.
 • Ve vyskakovacím menu po poklepu pravého tlačítka myši na strom databáze byl zaveden příkaz View on Set Umožňuje zadat zobrazení pouze vybrané části dat např. u rozsáhlých data_vectorů. Mohou proto být nahlíženy jako jistá forma řešení stávajícího problému jak zobrazit obsah u příliš velkých data_vectorů.
 • Nové tlačítko Apply to Set umožňuje přiřadit vybrané elementové typy, reálné konstanty, materiály, vlastnosti lokality či souřadné systémy k uzlům či elementům.
 • Help byl také podstatně rozšířen a konečně zahrnuje i nízkocyklové metody výpočtu. Zůstává nicméně nadále ve vývoji - většina zde zmiňovaných změn se v něm doposud neodrazila.
 • Metoda nejmenší opsané elipsy (Minimum circumscribed ellipse method - MCEM) byla implementována pro stanovení amplitudy a střední hodnoty smykového zatížení. Může být proto dnes zvolena jako další volba k metodě nejmenší opsané kružnice (MCCM). Není nicméně dosud perfektní a tak se vám může zdát, že vás program upozorní, že MCEM algoritmus nezkonvergoval. Jakékoli vaše připomínky jsou vítány.
 • Byl vytvořen nový příkaz v sekci Tools - Tools->Loads->Decompose díky kterému nyní může aplikovat MCCM či MCEM na libovolný záznam zatěžovacího stavu na rovině.
 • Příkaz Tools->Arrays->Superpose dovoluje provést superpozici podobných data_vectorů.
 • Struktura data_vectoru pro popis výpočetních metod byla podstatně změněna, aby jakékoli mé další změny v nastaveních metod neznemožnili použít staré řešené úlohy. Povšimněte si, prosím, že při spuštění starší úlohy program oznamuje update na novější verzi a žádá o zadání nového jména úlohy, do níž je stávající nakopírována. Přitom dochází ke změně data_vectoru nastavení metod. Otevřete si poté, prosím, metody pro editaci a ověřte u všech položek, že jsou kompletně nastaveny. Pokud tento krok zanedbáte, je tu velká pravděpodobnost, že výpočet poběží zcela nesmyslně či skončí havárií.
 • U metod je nyní možné nastavit i typ kumulace poškození. Jedná se zatím pouze o úvod chystaný k využití později.
 • Každé metodě byly přiřazeny defaultní nastavení, aby uživatelé stále nebyly nuceni vyplňovat všechny parametry.
 • Zavedena možnost exportovat zpět do ANSYSU výsledky únavového výpočtu.

12. 2. 2008 - V algoritmu iterativního nalezení počtu kmitů v rovnicích Basquina a Mansona-Coffina byla nalezena závažná chyba. Výsledky všech metod založených na únavové deformační křivce (SWT a jeho klony, Morrow, Feltner, Socie, Findley v. Socie a Wang & Brown) jsou s vysokou pravděpodobností posunuty na nekonzervativní stranu. Prosím, počkejte na opravu připravovanou v rámci vydání PragTicu v.0.2 betaE, která by měla být ke stažení do jednoho týdne.

21. 12. 2007 - PragTic v. 0.2 betaD Odstranil jsem několik chyb v uživatelském rozhraní programu. Jedna důležitá oprava se týká výpočetního procesu - Glinkova metoda pro konverzi na elasto-plastická napětí a deformace byla špatně. Je tu také jedna příjemná novinka - obsah některých položek ve stromu databáze může být změřítkován po spuštění příkazu Scale By..., který se vám zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem na požadovanou položku.

4. 12. 2007 - PragTic v. 0.2 betaC V předchozí betě jsem nalezl několik chyb. Dále bylo doimplementováno zřetězení několika výsledkových souborů za sebe pro vytvoření lokální historie zatěžování (transient analysis) a nová možnost v univerzálním náčtu dat - přímá definice polohy jednotlivých sloupců (hard separators). Některé věci ale můžete nadále postrádat:

 • Dokončení metody LESA
 • Dokončení Helpu a jeho provázání na exe soubor (viz poznámka z 1. října)
 • Zřetězení výsledkových souborů se provádí v okně Load Regimes. Pokud byste na vzniklém zátěžném režimu chtěli spustit únavovou analýzu, nemůžete zatím postupovat přímo. Nejprve pro hotový zátěžný režim spusťte příkaz "Compose Local Load Histories". Tím vytvoříte nový výsledkový soubor pro přechodovou analýzu (transient analysis). Pro něj vytvořte nový zátěžný režim, kde jej výslovně uvedete - tento režim pak můžete použít přímo pro výpočet. V budoucnu tahle oklika nebude potřeba a lokální zátěžné historie budou vytvářeny jako dočasné soubory při výpočtu.

1. 10. 2007 - PragTic v. 0.2 beta B Nalezl jsem poměrně významnou chybu, která se iniciovala při startu nové úlohy. Druhá podstatná oprava se týká importu dat, kde v některých případech nefungovalo správně označení separátorů položek. Podstatně je doplněn manuál, i když tam stále ještě dost věcí chybí - obsah předchozích verzí manuálů byl ovšem již plně integrován. Co mě zlobí je propojení mezi manuálem a programem samotným - teď mi vypadlo i spuštění manuálu při stisku tlačítek Help.

31. 8. 2007 - PragTic v. 0.2 beta Zhruba po roce přicházím opět s novou beta verzí. Ano, opět je výsledek označený jen jako beta. Myslím si totiž, že je to už opravdu příliš dlouho od předchozí verze a nové funkce implementované v PragTicu v.0.2 za zveřejnění už stojí, ačkoli ještě vše není zcela v pořádku.

Ztratil jsem příliš mnoho času tím, že jsem se pokoušel analyzovat metodu používanou ve FemFatu. Zdá se, že mi to ještě nějakou chvíli potrvá, takže, prosím, nepoužívejte metodu LESA do té doby, než zveřejněním finální verzi.

Dalším nedodělkem je opět manuál k programu, kde chybí především popis samotných metod. Metody samy jsou stejné jako v předešlé verzi, kde k nim můžete najít bližší vysvětlivky, vyjma nových metod od Ninice, Crosslanda či Sinese, výše zmíněné metody LESA a několika kusů metod, které sám vyvíjím.

Budu se snažit postupně manuál doplňovat, takže, prosím, čas od času navštivte tyto stránky, anebo mi dejte vědět, že vás o změnách mám informovat...

Prosím, buďte tak laskaví a dejte mi vždy vědět o problémech, se kterými se při práci s PragTicem setkáte. Změny v jeho struktuře byly opravdu podstatné a tak je možné, že jsem zapomněl například dokončit některé větve určitých příkazů. Tento problém by se neměl dotýkat samotného únavového výpočtu, jako spíš přípravy úlohy, prohlížení a editace dat, závislosti jednotlivých data_vectorů, atd. Budu také rád, když budete nápomocní v hledání problémech týkajících se čitelnosti či srozumitelnosti manuálu. Snad budu schopen si najít nějaký volný čas a připravit pro vás trochu interaktivnější stránku s odpověďmi na vaše dotazy.

5. 8. 2006 - PragTic v. 0.1.2 beta Předpokládám, že nový průběh importu dat do PragTicu si zaslouží vydání nové verze tohoto softwaru. Nicméně se jeho vývoj protáhl natolik, že jsem nestihl nějak výrazněji zapracovat na nedodělcích v Helpu, které jsou komentované v sekci 14. 5. 2006 níže. Zdá se, že v současné situaci nejsem schopen tak hladkého pokračování vývoje, jak bych si přál. Daný problém se budu snažit řešit později. Nechci teď slibovat nic převratného, co se týče programování - musím také pokročit se svým výzkumem (a to nezmiňuji Evektor...).

Přinejmenším jedna menší změna může být očekávána ještě v srpnu. Mám rozpracován dialog na přípravu a uložení lokální zatěžovací historie ve zvoleném bodě či dokonce ve zvoleném směru.

14. 5. 2006 - PragTic v. 0.1.1 beta Poslední tři měsíce jsem veškerý svůj volný čas věnoval výstavbě slibovaného manuálu pro PragTic tak, aby PragTic mohl být zveřejněn při příležitosti konání konference Fatigue 2006 v Atlantě v květnu tohoto roku. No, nedokončil jsem to tak, jak bych si to přál. Proto jsou zde určité části programu, které bych doporučil nepoužívat:

 • uniaxiální metody
 • nízkocyklové multiaxiální metody
 • import dat pro přechodovou analýzu (transient analysis)

Pro tyto prvky řešení není dosud manuál v dostatečné formě hotov. Import dat pro přechodovu analýzu navíc ještě potřebuje doupravit (ačkoli je docela dobře možné, že by se mohl podařit).

Druhý problém souvisí s nedostatkem času. Celé prostředí PragTicu a tedy i manuál jsou vytvářeny v angličtině. Protože je manuál dosti obsáhlý, stihl jsem ho jen napsat. Nedostal jsem se ani ke kontrolám. Pro Čecha nicméně, předpokládám, bude moje "czenglish" srozumitelná, případné gramatické chyby či špatné formulace, prosím, omluvte.

Nakonec jsem se přesto rozhodl zveřejnit PragTic i v této rozpracované podobě. O program se už přece jen zajímá více lidí zvenku a chtěli by ho testovat. Snažil jsem se zveřejnění oddálit, nicméně je asi pravda, že testování už může začít. Ačkoli se jedná o beta-verzi, věřím že základní funkčnost PragTicu je z manuálu pochopitelná.

Stažení & instalace

Podmínky použití

PragTic je freeware, který je určen především pro výzkumné účely. Není zamýšlen ke komerčnímu použití a pokud ho tak použijete, je to plně na vaši odpovědnost.

Prosím, pokud najdete jakoukoli chybu, napište mi, jak k tomu došlo. Plánuji zřídit dokumentační sekci, aby o tom věděli i ostatní uživatelé. Možná to zní legračně, ale musím taky vydělávat nějaké peníze, takže je celkem pravděpodobné, že bude trochu trvat, než daný problém opravím.

Nemohu zaručit, že všechno bude pracovat správně. Velmi bych ocenil, kdybyste mi pomohli s validací implementovaných metod. Takřka všechny jsem už kontroloval vůči analytickému řešení či vůči výsledkům jejich autorů, to nicméně nemusí dostačovat.

Pokud budete chtít používat PragTic, musíte se přihlásit mezi jeho uživatele a to buď jako privilegovaný nebo anonymní uživatel. Konkrétní formu Vašeho účtu si můžete vybrat v dialogu následujícím po odkliknutí tlačítka Stáhnout celý program. Vstupní dialog je nicméně pouze v angličtině.

Protože Databáze mezí únavy FatLim vyžaduje určité povědomí o metodách použitých při výpočtu shromážděných výsledků, je nápověda (Help file) PragTicu uvolněna ke stáhnutí zdarma a bez jakékoli registrace. Nápověda je stejně jako celý program pouze v anglickém jazyce.

Ve verzi PragTic v.0.2 dosud nebyla nápověda dokončena !!!

Současný stav PragTicu

Co PragTic umí:

 • Náčet libovolných dat z MKP v ASCII formě, pokud dodržují poměrně běžná pravidla formátování. Tato volba je vhodná pouze pro objemové sítě.
 • Plný import dat z MSC.NASTRANU skrze soubory *.dat, *.nas a *.pch.
 • Výpis výsledků do tabulkové formy (použitelné např. v MS Excelu) nebo do neutrálního souboru FEMAPu (*.neu)
 • Únavový výpočet buď na MKP výsledcích (v uzlech, uzlech elementů či elementech) či v izolovaných bodech (tenzometry či cokoli bez jasného vztahu k MKP modelu).
 • Příprava multiaxiálního řešení, tj. sestavení zátěžných režimů ze simultánně působících zatěžovacích kanálů.
 • Zatížení definovány jako zatěžovací spektra, historie či přechodová analýza připravená při MKP řešení jako odezva na sled zátěžných kroků.
 • Přístup k datům MKP modelu i k nastavením výpočtu přímo z programu.
 • Filtr pro selekci dat požadovaných při výpisu.
 • PragTic může být použit jako základ pro implementace dalších metod zpracovávajících MKP data (creep, výpočet mezních stavů, kontrola MKP dat, atd.)
 • Sekce nástrojů (Tools) poskytující podrobnosti týkající se topologie MKP modelu, výsledků na něm dosažených, atd.
 • Výpočet pomocí mnoha vysokocyklových (Findley, Papadopoulos, McDiarmid, Zenner & Liu, Crossland, Sines, atd.) a nízkocyklových metod (8 uniaxiálních, Wang-Brown, Socie et al. z multiaxiálních).
 • Unikátní řešení mnou navrženou PCr metodou, která se týká výpočtu vůči mezi únavy - podívejte se na její zajímavé výsledky v rámci FatLim databáze.
 • LESA metoda založená na Wöhlerově křivce, Eichlsederově výpočtu vlivu gradientu napětí a FKM směrnicích implementovaných v souladu s FemFatem.
 • Řízení mnoha parametrů výpočetních metod.
 • Možnost spustit výpočet pomocí několika různých metod simultánně.

A co ne:

 • Kromě uniaxiálních metod (Neuberova a Glinkova metoda) není dosud vyřešen vstup plastizace, což omezuje použití softwaru při nízkocyklové únavě.Jedinou možností je připravit přechodovou (transient) analýzu používající výsledky z nelineárního MKP výpočtu pro různé časové okamžiky.
 • Práce se statistickými, tvarovými či velikostními vlivy, s efektem jakosti povrchu či následky technologických operací je omezena na LESA metodu. Tyto vlivy zatím nejsou provázány do ostatních výpočetních metod.
 • Neexistuje interní grafický prohlížeč únavových map. Je předpokládáno, že únavová data mohou být načtena zpět do MKP programu.
 • Vstup MKP elementů byl ověřován na několika elementových typů z ANSYSu, ABAQUSu a COSMOSu. Jediným plně provázaným vstupem je náčet souborů z MSC.NASTRANu. Další elementové typy (nebo i náčet konkrétních typů MKP dat) mohou být implementovány na vaše vyžádání.

Uvědomte si, že je to práce jednoho člověka. Jsem na výsledek pyšný, to ale neznamená, že si program nežádá mnohem víc práce.

up

Nápověda pro PragTic

Existují dvě cesty, jak se dostat k manuálu k PragTicu. Buď si můžete stáhnout soubor *.chm a používat jej na svém počítači i bez připojení k internetu (a to bez jakékoli registrace) anebo ho můžete spustit skrz webové stránky.

   

Ve verzi PragTic v.0.2 dosud nebyla nápověda zcela dokončena. Její stav odpovídá verzi PragTic v.0.2betaH.

Výuka práce v PragTicu

Zde naleznete dva základní výukové materiály týkající se instalace a použití PragTicu. Je možné je také nechat stáhnout v also in angličtině. Dík za jejich přípravu patří Radimovi Halamovi z VŠB-TU Ostrava!

Náhledy

Upozorňuji, že podrobnější popisky k jednotlivým dialogům jsou připraveny pouze v anglické verzi, stejně jako program samotný.

Base window
Pohled na hlavní okno

Edit/View dialogue
Dialog pro prohlížení a editaci

Filtering dialogue
Dialog pro filtraci parametrů v prohlížecím dialogu

Import dialogue
Dialog pro import dat

Definition of local effects
Definice lokálních vlivů

Definition of load regime
Definice zátěžného režimu

Definition of materials
Definice materiálů

Description of calculation method
Popis výpočetních metod

Setups of Analyses
Nastavení cíle výpočtu

Local Loads window
Příprava výpisu historie lokálního zatížení

Description of a coordinate system
Popis používaných souřadných systémů

 

up


papuga@pragtic.com

Fatigue Data Repository

Databases

Weld Data

Bike in-service record

Fatigue Strength estimation via Machine Learning methods

 

 

FABER Project

 

 

pyLife workshop 2023

 

Events, Lectures

Workshops on Computational Fatigue Analysis

Workshops on Computational Fatigue Analysis 2023 - FKM Guideline Non-Linear

1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process

Recorded Lectures

D&DT for Aircraft Engineers

Subscribe to our mail list


 
 
 
Development in 2011-2014 supported by:
 
TACR
 
Alfa programme