User: unknown  ||   Login  ||  NOVINKY: K ubytování, Program setkání, Nová přednášející - Prof. Franulović

WCFA workshops

 

Invitation

News

Application to the DTMA

Payment of the DTMA

Transport to the DTMA

Time Schedule of the WCFA & PUM

Course Lecturers

Course Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop on FKM Guideline on Strength Assessment

 

Title PragTic

 

D&DT for Aircraft Engineers

 

Past DTMA workshop

 

Language / Jazyk: English

Česká společnost pro mechaniku
ve spolupráci s
ČVUT v Praze
a firmou Evektor, spol. s r.o.

oznamují uspořádání akce

WCFA'13 & PUM05

Seminář o výpočetní únavové analýze 2013
&
5. setkání uživatelů PragTicu

Hotel Rytířsko, Rytířsko, Jamné 156

21. - 23. 10. 2013

Cíle setkání

 • Poskytnout konstruktérům a výpočtářům základní znalosti v oblasti posuzování únavové životnosti zahrnující popis metod užívaných pro výpočet při jednoduchých i složitých zátěžných podmínkách a typech konstrukcí.
 • Prezentovat možnosti PragTicu sloužit jako post-processor MKP analýzy, zahrnující předvedení konkrétních případů řešení, s cílem nalézt další jednotlivce či organizace zajímající se o další použití a rozvoj PragTicu.
 • Zvýšit povědomí o existenci databází FatLim a FinLiv a o dalších projektech.
 • Informovat o posledním vývoji týkajícím se vytvoření konsorcia FADOFF.
 • Poskytnout veřejnosti aktuální informaci o stavu a rozsahu validačních analýz prováděných v rámci projektu FADOFF za účelem ověření vhodnosti nasazení konkrétních výpočtových únavových metod a řešičů pro zvolené problémy.

PragTic je freewarový nástroj zaměřený na únavovou analýzu MKP dat. Více detailů můžete nalézt na stránkách www.pragtic.com, kde zmíněný program může být také stažen. V současnosti tento software prochází velkým přerodem v souvislosti s aktivitami konsorcia FADOFF.

FatLim & FinLiv jsou MySQL databáze se skripty v PhP, které jsou dostupné kterémukoli návštěvníkovi na http://www.pragtic.com/fatlim.php a http://www.pragtic.com/finliv.php. Hlavní důvody pro vytvoření těchto databází jsou:

 • snaha o zachování a zprostředkování informace o experimentálních únavových datech týkajících se jednoduchého i složitého zatěžování;
 • srovnání různých výpočetních metod na shromážděných datech a prezentace jejich výsledků;
 • poskytnutí rovnoprávného přistupu ke shromážděným datům všem výzkumníkům a inženýrům, kteří je potřebují pro svoji práci.

Nedávno započal převod těchto databází na webovou stránku konsorcia FADOFF (http://www.fadoff.cz). Převod by měl být v okamžiku, kdy bude zahájen seminář, již z velké části dokončen. Nezahrnuje pouze změnu prostředí a rozhraní k databázi, ale především rozsáhlou kontrolu primárních experimentálních zdrojů.

FADOFF je akronymem pro Fatigue Analysis Documentation OFFice (http://www.pragtic.com/FADO.php). Jedná se o konsorcium ČVUT v Praze, Evektoru, VZÚ Plzeň a VŠB-TU Ostrava zaměřené na analyzování situace mezi výpočetními metodami pro:

 • multiaxiální únavovou analýzu
 • únavovou predikci na vrubovaných součástech
 • problémy cyklické plasticity

FADOFF také přejímá další vývoj softwaru PragTic a s ním spojených webových aplikací.

Programová témata

V programu naleznete tyto vyzvané výukové přednášky:

 • Methods, resources and tools for obtaining cyclic and fatigue material parameters - Robert Basan, University of Rijeka
 • Practical use of genetic algorithm for deriving parameters of more complex fatigue models - Marina Franulović, University of Rijeka
 • Advanced life prediction of TMF treated components - Patrik Huter, Montanuniversität Leoben
 • Some pitfalls of S-N curve fits and rough construction of its tolerance bands - Jan Kohout, Univerzita obrany
 • Textural fractography of fatigue fractures - Hynek Lauschmann, FJFI ČVUT v Praze
 • From Neuber's fictitious notch concept to the averaged SED on a control volume - Filippo Berto and Paolo Lazzarin, University of Padua
 • Thermo-mechanical fatigue - damage operator approach - Marko Nagode, University of Ljubljana
 • Multiaxial fatigue - Jan Papuga, FS ČVUT v Praze
 • Practical aspects of fatigue prediction - Jan Papuga, FS ČVUT v Praze
 • Basics of fatigue and fatigue prediction - Milan Růžička, FS ČVUT v Praze

Každá vyzvaná přednáška bude v rozsahu mezi půl hodinou a dvěma hodinami. Poprvé v historii worskhopu jsme se rozhodli zavést během prvního dne paralelní přednášky. V pátém ročníku se již obáváme, aby tradiční účastníci nebyli znuděni neustálým opakováním základních přednášek o únavě. Na druhé straně, tyto přednášky nelze pominout kvůli účastníkům, kteří přijíždějí poprvé a pro něž únava může být zcela novým pojmem. Proto bude během úvodních přednášek o základech únavy realizována paralelní sekce o termomechanické únavě.

Detailnější informace o programu budou průběžně publikovány v sekci Program.

Místo konání a ubytování

Setkání se koná v hotelu Rytířsko, pouhých 800 metrů od sjezdu z dálnice D1 na km 119 směrem na Žďár nad Sázavou. Vybavení hotelu zahrnuje krom konferenční místnosti a restaurace také kulečník, bowling, plavecký bazén a saunu. Jedná se o lokalitu velice dobře dostupnou z dálnice D1, přitom v blízkosti tří lokalit zařazených na seznamu UNESCO - (Třebíč, Telč and Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou)

Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, které si účastníci v hotelu musí zajistit sami:

 • přímo v hotelu Rytířsko pro účastníky workshopu se slevou na 450 Kč za lůžko ve 2-3 lůžkovém pokoji
 • 6 km vzdálená Luka nad Jihlavou v centru Erudito
 • dále např. cca 10 km v Polné Zámecký restaurant
 • množství hotelů lze nalézt v Jihlavě (do 10 km) i jinde

Účastnický poplatek

Poplatek je stanoven v několika variantách:

Včasné platby zaplacené do 6. 9. 2013:

 • studenti denního studia - 3400 Kč
 • ostatní účastníci - 5900 Kč

Běžná platba se vztahuje na všechny, kteří budou platit až po 6. 9. 2013:

 • studenti denního studia - 3900 Kč
 • ostatní účastníci - 6900 Kč

Poplatek zahrnuje stravování bez nápojů, CD-ROM s prezentacemi a účast na setkání.

Členové České společnosti pro mechaniku platí o 10% méně.

Detaily týkající se plateb jsou zveřejněny v sekci Platby konferenčních webových stránek.

Jednací jazyk

Oficiálním jazykem konference, ve kterém budou přednášeny přednášky, je angličtina.

Přihlášky

Zájemci se mohou zaregistrovat od v sekci Přihláška. Pokud potřebujete si nechat vystavit potvrzení o zaplacení, poskytněte na této stránce kompletní poštovní adresu, IČO a DIČ svého zaměstnavatele.

Další podrobnosti

 • Aktuální informace týkající se např. rozvrhu, dopravy na místo konání, atd. budou postupně zveřejňovány v sekcích v pravé dolní části konferenčních stránek.
 • Výuková lekce pro reálné použití PragTicu bude zorganizována v závěru setkání v závislosti na počtu přihlášených účastníků. Jedná se o zhruba čtyřhodinovou lekci. V případě zájmu co nejdříve kontaktujte Jana Papugu na papuga@pragtic.com. Prosíme účastníky, aby si s sebou vzali vlastní notebooky.

Organizační výbor

Předseda: Jan Papuga, papuga@pragtic.com

Programový ředitel: Milan Růžička, milan.ruzicka@fs.cvut.cz

Ekonomická agenda: Jitka Havlínová, csm@it.cas.cz

Konferenční štáb: Nikola Schmidová

Kontakty

Webová stránka: http://www.pragtic.com/CZ_UM.php.

Tel.: +420 737 977 741 (Jan Papuga)

E-mail: papuga@pragtic.com či výše

 


papuga@pragtic.com, poslední aktualizace: 7. 10. 2013