User: unknown  ||   Login  ||  NEWS: Lecture by P. Yadegari, pyLife, WCFA2023, TFP to watch, FABER

 

Fatigue Lounge

News

Conference List

Photo Gallery

Reports

Links

Glossary

 

Title PragTic

Concept

PragTic SW

Author

FAQs

Bugs

Users

User Profile

 

Suporting Institutions

Sponsors

 

FME CTU in Prague

Language / Jazyk: English

Často kladené otázky

Import dat

Export dat

Instalace


Odpovědi

Existuje nějaký soubor příkladů pro práci s PragTicem?

Jediný volně dostupný příklad je ke stažení na Job File. Jedná se o popis, jak nakládat s kompletní řešenou úlohou týkající se úplné FatLim databáze a k ní příslušejícího výpočtového řešení. Vzhledem ke zmíněnému obsahu se jedná o úlohu postavenou na izolovaných bodech a nikoli na MKP databázi.

Jistý přehled si lze udělat i z prezentace 13 z WCFA'08 & PUM2.

V současné době nejsem schopen kvůli velkému pracovnímu vytížení nabídnout více. Jediné další východisko je zorganizování tréninkového semináře, dle mého odhadu lze něco takového ovšem domluvit zhruba ve dvouměsíčním horizontu. Takový seminář bude mimo jiné zakončovat i WCFA'09 & PUM3.

Jaké fyzikální jednotky mohu používat?

Prosím, používejte výhradně milimetry [mm] pro popis topologie modelu, megapascaly [MPa] pro napětí a poměrné deformace ponechte bez měřítka (a tedy ne v procentech). Pokud Váš model tyto požadavky nesplňuje, můžete stále zvolená data importovat a teprve posléze na ně aplikovat funkci Scale.

Import dat

Můžu importovat libovolný ASCII formát souboru?

Ne, PragTic nerozpoznává vícebytové sady znaků jako je například UTF-8 či Unicode. Obecně platí, že se jedná o komplikované znakové sady, u kterých ani nepředpokládám, že bych je v budoucnu implementoval. Používejte, prosím, raději klasické sady Windows, ISO či jiné.

Pracuji s ABAQUSem - mohu importovat tamější ASCII verzi souboru *.fil?

Se čtením souboru *.fil PragTic začínal. Kvůli přehlédnutí zůstala tato možnost zvýrazněna v dialogu Import stávající verze. Tato funkce není již tři roky ošetřována a protože program doznal značných změn, tak není ani funkční. Je pravděpodobné, že návrat by nebyl těžký, ale zatím se to nezdá opodstatněné.

Jaký je tedy způsob generování dat z ABAQUSu?

Zbyněk Hrubý pro vás připravil naprosto názorné itineráře, jak postupovat. Vše je stejně jako celý program v angličtině.

Export dat

Nedaří se mi načíst zpět do Ansysu PragTicem vygenerovaný soubor s únavovými výsledky. Co s tím?

Instalace

Při prvním spuštění PragTicu po instalaci dostávám hlášku
"Access violation at address 00486585 in module "PragticTic.exe" Read of address 00976E2C"
Program se sice po odklepnutí spustí, ale v nepoužitelné formě.

Tato velice častá chyba je obvykle způsobena tím, že jste přehlédli v původním tvaru souboru WinPragTic.ini, že je potřeba na konec adresářových cest doplnit zpětné lomítko i za poslední adresář.


papuga@pragtic.com

Fatigue Data Repository

Databases

Weld Data

Bike in-service record

Fatigue Strength estimation via Machine Learning methods

 

 

FABER Project

 

 

pyLife workshop 2023

 

Events, Lectures

Workshops on Computational Fatigue Analysis

Workshops on Computational Fatigue Analysis 2023 - FKM Guideline Non-Linear

1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process

Recorded Lectures

D&DT for Aircraft Engineers

Subscribe to our mail list


 
 
 
Development in 2011-2014 supported by:
 
TACR
 
Alfa programme