User: unknown  ||   Login  ||  NEWS: Thermodynamics of Fatigue Process: W#1, Join FABER

 

Title PragTic

Concept

PragTic SW

Author

FAQs

Bugs

 

Fatigue Lounge

Bulletin

Users

User Profile

Conference List

Photo Gallery

Reports

Links

Sponsors

Glossary

 

Suporting Institutions

Language / Jazyk: English

Ing. Jan Papuga, PhD.


Životopis

Jan Papuga - photo
Soukromé detaily:
Narozen: 2. 7. 1975 v Bohumíně
Rodina: manželka, tři synové
Kontakt: Adresa: Horní Město 16, 588 32 Brtnice, Czech Republic
Tel.: +420 737 977 741
E-mail: jan.papuga@seznam.cz, papuga@pragtic.com
Skype: pragtic
Vzdělání:
1993 - 1999 ČVUT v Praze, strojní fakulta - obhajoba s červeným diplomem v oboru Aplikovaná mechanika
1999 - 2006 ČVUT v Praze, strojní fakulta - postgraduální studium s tématem "Mapování únavových poškození - programová nadstavba MKP řešení"
Pracovní zkušenosti:
1998 Aero Vodochody, a.s. (6 týdnů) – příprava zátěžných spekter pro motorové lože a podvozek letounu Ae270
1999 – 2004 ŠKODA VÝZKUM s.r.o. (externě) – výpočetní metody pro únavovou analýzu, softwarové implementace
1999 – 2000 Česká akademie věd, Institut termomechaniky (částečný úvazek) - softwarová implementace Armstrongova - Frederickova modelu plasticity
1999 – 2001 ČVUT v Praze - vývoj softwaru pro únavovou analýzu (částečný úvazek), výuka cvičení z Pružnosti a pevnosti, MKP, Dynamické pevnosti a životnosti, Počítačové sítě a služby.
2001 – 2003 Univerzita Karlova v Praze - civilní služba
2003 – 2004 Kappa 77, a.s. (ultralehká letadla) – konstrukce, MKP analýza
2004 Univerzita Karlova v Praze (částečný úvazek) - správa webových stránek, technická podpora, programování kancelářských aplikací
2005 - 2006 ŠKODA VÝZKUM s.r.o. – průzkum trhu týkající se únavových postprocesorů MKP, testování vybrané aplikace a její zavedení do firmy
2006 - Evektor s.r.o. – únavář, výpočtář, mezinárodní projekty
2006 - ČVUT v Praze - únavová analýza s pomocí PragTicu
Jazyky:
plynně angličtina
aktivně francouzština, ruština
dobře pasivně němčina
Práce s počítačem:
OS: UNIX, MS Windows
Office: MS Office
Grafika: Corel Draw, Photopaint
CAD: AutoCad, Mechanical Desktop
MKP: ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, FEMAP, COSMOS
programovámí: C/C++, C++Builder, Fortran, Pascal, HTML
únavová analýza: FemFat, PragTic (viz disertace)
Jiné: řidičský průkaz skupiny B
Zájmy: trekking (deník expedice Kamchatka 2001), keramika, klasický tanec

Výzkumné granty

Držitel:

 • (2011-2014) - FADOFF - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy [TA01011274]
 • (2007-2009) - Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování [GAČR 101/07/P350]
 • (2001) - Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results [FRVŠ 1839/2001]
 • (2000) - Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification [CTU 300004202]

Bibliografie

 1. PAPUGA, J.: Answer to Comments on “A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading” [Int J Fatigue 33 (2011) 153–165]. Int J Fatigue 33. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2011.04.006.
 2. PAPUGA, J.: A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading. Int Jnl of Fatigue 33, pp. 153-166.
 3. PAPUGA, J.: Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation. Bulletin of Applied Mechanics, Vol. 5, No. 20, pp. 80-86.
 4. PAPUGA, J.: New technologies for sharing research data and costs. Procedia Engineering Vol. 2, No. 1, pp. 855-864.
 5. STAVROVSKÝ, V.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Multiaxial approach for local elastic stress analysis. Procedia Engineering Vol. 2, No. 1, pp. 1721-1729.
 6. PAPUGA, J.; STAVROVSKÝ, V.: Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses. Computational Mechanics 2009 – Books of Extended Abstracts. Plzeň, ZČU Plzeň 2009.
 7. STEFANOV, S.; PAPUGA, J.: Damage Evolution As a Continuous Process. In: Proceedings from the 2nd Conference on Variable Amplitude Loading, Vol. I. Eds: C. M. Sonsino and P. C. McKeighan. Berlin, DVM 2009.
 8. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation. In: Proceedings from the 2nd Conference on Variable Amplitude Loading, Vol. I. Eds: C. M. Sonsino and P. C. McKeighan. Berlin, DVM 2009.
 9. PAPUGA, J.; HRUBÝ, Z.; RŮŽIČKA, M.; DOUBRAVA, K.: Load Path Effect Under Multiaxial Loading Conditions. In: Proc. from the 6th Low Cycle Fatigue Conference. Berlin, DVM 2008.
 10. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M. Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation. International Journal of Fatigue, Vol. 30 (2008), No. 1. pp. 58 - 66.
 11. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.: PragTic Fatigue Freeware and FatLim Database. In: MECCA, Vol. 5 (2007), No. 3.
 12. PAPUGA, J.; ROSENTHAL, J.: Fatigue by PragTic, FEM Post-Processing and FatLim Database. In: Proceedings of Ansys Conference & 25th CADFEM Users' Meeting. [CD-ROM], CADFEM 2007.
 13. PAPUGA, J.: Coverage of multiaxial fatigue criteria in fatigue limit region. J. Applied and Computational Mechanics, (2007), No. 1. ISSN 1802-680X.
 14. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; HRUBÝ, Z.; DOUBRAVA, K.: Use of elastic stresses for a multiaxial fatigue prediction. J. Applied and Computational Mechanics, (2007) No. 1, pp. 631 - 640. ISSN 1802-680X
 15. DOUBRAVA, K.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; BALDA, M.; FRÖHLICH, V.: Experimental and numerical analysis of elasto-plastic strain and stress in nonproportional fatigue loading. In: EAN 2007 - Book of extended abstracts of 45th International Conference Experimental Stress Analysis 2007. Eds.: Adámek, Zajíček, Káňa. University of West Bohemia, 2007. pp. 27 - 28.
 16. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Multiaxial High-Cycle Fatigue - FatLim Internet Database of Experimental and Prediction Results. Materials Engineering, Vol. 14 (2007), No. 3, pp. 24-29. ISSN 1335-0803
 17. DOUBRAVA, K.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; BALDA, M.: Experiment and prediction of the lifetime for combined tensile and torsion loading of material 11 523. Materials Engineering, Vol. 14 (2007), No. 3, pp. 18-23. ISSN 1335-0803 (in Czech)
 18. PAPUGA, J.: RŮŽIČKA, M.: Computational coverage of region of high-cycle multiaxial fatigue and some of its results. In: Fatigue 2007. Eds: M. Bache et al. Cambridge, Engineering Integrity Society 2007.
 19. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.: Program PragTic pro únavovou analýzu výsledků MKP. In: Výpočty konstrukcí MKP. Praha, ÚT AV ČR a VAMET s.r.o. 2006.
 20. JURENKA, J.; ŠPANIEL, M.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z., TURINSKÝ, M.: Výpočet životnosti zámku lopatky parní turbíny. In: Výpočty konstrukcí MKP. Praha, ÚT AV ČR a VAMET s.r.o. 2006.
 21. SKÁLA, O.; HEJMAN, M.; PAPUGA, J.: Hodnocení únavové životnosti při komplikovaném působení mechanického namáhání a teplot. In: Computational Mechanics 2006, Plzeň, ZČU 2006.
 22. KINDELMANN, P.; PAPUGA, J.: Hodnocení únavové životnosti za podmínek vysokofrekvenčního namáhání definovaného pomocí PSD. In: Computational Mechanics 2006, Plzeň, ZČU 2006.
 23. HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Prediction and Verification of the Lifetime for the Various Combined Tensile and Torsion Load. In: Engineering Mechanics 2006, Svratka 2006.
 24. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Návrh nového vysokocyklového multiaxiálního kritéria (Revidovaná verze příspěvku pro ULM 2006). In: Únava a lomová mechanika 2006. Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň 2006.
 25. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; STAVROVSKÝ, V.: PragTic - Software for Fatigue Calculation Based on FE-Data and What Next with It. In: Životnost materiálů a konstrukcí. Brno 2006.
 26. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; BALDA, M.: Search for Multiaxial Fatigue Solution. In: Proceedings of Fatigue 2006 Conference. Edited by W. S. Johnson et al.. Elsevier Ltd. Oxford 2006.
 27. PAPUGA, J.: Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation. [PhD Thesis], CTU in Prague 2005.
 28. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: The influence of random multiaxial nonproportional stress on the fatigue life of machine parts. In: Workshop 2005, CTU in Prague 2005.
 29. BALDA, M.; RŮŽIČKA, M.; SVOBODA, J.; PAPUGA, J.; FRÖHLICH, V.: Vliv náhodného víceosého neproporcionálního namáhání na únavovou životnost strojních konstrukcí. [Research Report Z-1353/04]. Czech Academy of Science, Institute of Thermomechanics 2004.
 30. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; HEJMAN, M.: Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld. WCCM VI in conjunction with APCOM'04, Beijing, Tsinghua University Press & Springer-Verlag 2004.
 31. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Several high-cycle fatigue multiaxial criteria compared with experimental results. In: Danubia-Adria 2004. Zagreb 2004.
 32. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and its Experimental Verification. In: AED 2004 [CD-ROM]. Glasgow 2004.
 33. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování. In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina : EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 7-12. (in Czech)
 34. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů. In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec : LENAM s.r.o., 2003, p. 13. (in Czech)
 35. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti. In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec : LENAM s.r.o., 2003, p. 12. (in Czech)
 36. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: In Time Loading History Processing Performed by RainIT Program. [Research Report 2051/02/33]. Prague, CTU in Prague 2002. (in Czech)
 37. PAPUGA, J.; MICHALEC, J.; RŮŽIČKA, M.: Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results. [Research Report 2051/02/1]. Prague, CTU in Prague 2002. (in Czech)
 38. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.; RŮŽIČKA, M.: Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení. In: Výpočtová mechanika 2002, Part 1. Plzeň, ZČU 2002, pp. 333-340. (in Czech)
 39. PAPUGA, J.; ŠIMEK, D.; ŠPANIEL, M.; RŮŽIČKA, M.: Software MAXA - rozvaha projektu. In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague, CTU in Prague 2002, pp. 175-193. (in Czech)
 40. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.: Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti. In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy, Part I. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. 1-26. (in Czech)
 41. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; Šimek, D.: Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod k multiaxiálnímu řešení. In: Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 273-280. (in Czech)
 42. PAPUGA, J.; MICHALEC, J.; RŮŽIČKA, M.: Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results. In: Proceedings of Workshop 2002. Prague, CTU in Prague, 2002, pp. 660-661.
 43. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Uniaxial and Multiaxial Methods of Fatigue Life Solution with Respect to Its Algorithmization Process. In: Computational Mechanics 2001 – II. Díl. Plzeň, ZČU v Plzni 2001. (in Czech)
 44. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.; KULIŠ, Z.; KUBA, P.: Integration methods of the experimental stress analysis in the design of machine parts. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2001, Part A. Prague, CTU 2001.
 45. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Software development aimed to fatigue damage computing in cases of complicated loading combinations and its experimental verification. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2001, Part A. Prague, CTU 2001.
 46. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; KUBA, P.: Mountainbike Components Design – Experimental and Computational Support. In: VDI – Berichte 1599 - GESA - Symposium 2001 – Sicherheit und Zuverlässigkeit durch experimentelle Struktur- und Beanspruchungsanalyse. Düsseldorf 2001.
 47. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Fatigue Strength of Large Diameter Shafts. In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Steyr, 2001.
 48. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation. ICAF 2001 Conference, Toulouse 2001.
 49. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Algorithmization of Approaches for Fatigue Damage Calculation. [Research Report 2051/00/27]. CTU in Prague 2000. (in Czech)
 50. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Constitutive Equations in Elasto-Plastic Solution. [Research Report 2051/00/26]. CTU in Prague 2000. (in Czech)
 51. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; KULIŠ, Z.: Predikce únavové životnosti lokálními přístupy. In: Workshop 2000, Prague, CTU in Prague 2000.
 52. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Přístupy a kritéria pro predikci únavové pevnosti při kombinovaném víceosém namáhání. In: Únava materiálů a konstrukcí 2000, Mechanická zkušebna & Škoda Výzkum s.r.o. 2000. (in Czech)
 53. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování. In: Únava materiálů a konstrukcí 2000, Žinkovy 16. - 18. květen 2000. Mechanická zkušebna a pobočka ČVTS & Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň 2000. (in Czech)
 54. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; ŠPANIEL, M.: Software solution of fatigue damaging based on the FE-analysis results utilization. In: Numerical Methods in Continuum Mechanics, University of Žilina. 2000.
 55. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti. In: Aplikovaná mechanika 2000. Liberec, TU Liberec 2000. pp. 331-336. (in Czech)
 56. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; ŠPANIEL, M.: Application of the Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation. In: J. F. Integrity Reliability Failure. Red. S.A. Menguid a Silva Gomez, Porto 1999, pp. 278-280.
 57. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Metody pro hodnocení únavové životnosti. [Research Report 2051/99/32]. In: CD ROM z 16.setkání uživatelů COSMOS/M. Tech Soft Eng., CTU in Prague, Prague 1999. (in Czech)
 58. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Fatigue Life Evaluation of Components under Multiaxial Loading. [Research Report 205/99/25] Prague, CTU in Prague 1999. (in Czech)
 59. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Postupy predikce životnosti při uniaxiální a multiaxiální únavě materiálu. [Research Report 211–98–12]. Prague, CTU in Prague, 1998. (in Czech)
 60. RŮŽIČKA, M.; CABRNOCH, B.; PAPUGA, J.: Metody a programy pro hodnocení únavové životnosti. [Research Report 211–98–10]. Prague, CTU in Prague 1998. (in Czech)
 61. PAPUGA, J.: Program module for fatigue damage calculation. [Diploma thesis], Prague, CTU in Prague 1998. (in Czech)

papuga@pragtic.com

Title FL_DB

Weld Data

Bike in-service record

Fatigue Strength estimation via Machine Learning methods

 

 

FABER Project

 

 

1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process

 

Workshop on Computational Fatigue Analysis - Vibration Fatigue Analysis

 

Workshop on Computational Fatigue Analysis - Paul Heuler's Lectures

Workshop on FKM Guideline on Strength Assessment

Workshop on Design and Fatigue of Weldments

Workshop on Vibration Fatigue Analysis

D&DT for Aircraft Engineers

WCFA & PUM


 
 
 
Development in 2011-2014 supported by:
 
TACR
 
Alfa programme