User: unknown  ||   Login  ||  NEWS: Lecture by P. Yadegari, pyLife, WCFA2023, TFP to watch, FABER

 

Fatigue Lounge

News

Conference List

Photo Gallery

Reports

Links

Glossary

 

Title PragTic

Concept

PragTic SW

Author

FAQs

Bugs

Users

User Profile

 

Suporting Institutions

Sponsors

 

FME CTU in Prague

Language / Jazyk: English

Ing. Jan Papuga, PhD.


Životopis

Jan Papuga - photo
Soukromé detaily:
Narozen: 2. 7. 1975 v Bohumíně
Rodina: manželka, tři synové
Kontakt: Adresa: Horní Město 16, 588 32 Brtnice, Czech Republic
Tel.: +420 737 977 741
E-mail: jan.papuga@seznam.cz, papuga@pragtic.com
Skype: pragtic
Vzdělání:
1993 - 1999 ČVUT v Praze, strojní fakulta - obhajoba s červeným diplomem v oboru Aplikovaná mechanika
1999 - 2006 ČVUT v Praze, strojní fakulta - postgraduální studium s tématem "Mapování únavových poškození - programová nadstavba MKP řešení"
Pracovní zkušenosti:
1998 Aero Vodochody, a.s. (6 týdnů) – příprava zátěžných spekter pro motorové lože a podvozek letounu Ae270
1999 – 2004 ŠKODA VÝZKUM s.r.o. (externě) – výpočetní metody pro únavovou analýzu, softwarové implementace
1999 – 2000 Česká akademie věd, Institut termomechaniky (částečný úvazek) - softwarová implementace Armstrongova - Frederickova modelu plasticity
1999 – 2001 ČVUT v Praze - vývoj softwaru pro únavovou analýzu (částečný úvazek), výuka cvičení z Pružnosti a pevnosti, MKP, Dynamické pevnosti a životnosti, Počítačové sítě a služby.
2001 – 2003 Univerzita Karlova v Praze - civilní služba
2003 – 2004 Kappa 77, a.s. (ultralehká letadla) – konstrukce, MKP analýza
2004 Univerzita Karlova v Praze (částečný úvazek) - správa webových stránek, technická podpora, programování kancelářských aplikací
2005 - 2006 ŠKODA VÝZKUM s.r.o. – průzkum trhu týkající se únavových postprocesorů MKP, testování vybrané aplikace a její zavedení do firmy
2006 - Evektor s.r.o. – únavář, výpočtář, mezinárodní projekty
2006 - ČVUT v Praze - únavová analýza s pomocí PragTicu
Jazyky:
plynně angličtina
aktivně francouzština, ruština
dobře pasivně němčina
Práce s počítačem:
OS: UNIX, MS Windows
Office: MS Office
Grafika: Corel Draw, Photopaint
CAD: AutoCad, Mechanical Desktop
MKP: ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, FEMAP, COSMOS
programovámí: C/C++, C++Builder, Fortran, Pascal, HTML
únavová analýza: FemFat, PragTic (viz disertace)
Jiné: řidičský průkaz skupiny B
Zájmy: trekking (deník expedice Kamchatka 2001), keramika, klasický tanec

Výzkumné granty

Držitel:

 • (2011-2014) - FADOFF - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy [TA01011274]
 • (2007-2009) - Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování [GAČR 101/07/P350]
 • (2001) - Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results [FRVŠ 1839/2001]
 • (2000) - Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification [CTU 300004202]

Bibliografie

 1. PAPUGA, J.: Answer to Comments on “A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading” [Int J Fatigue 33 (2011) 153–165]. Int J Fatigue 33. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2011.04.006.
 2. PAPUGA, J.: A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading. Int Jnl of Fatigue 33, pp. 153-166.
 3. PAPUGA, J.: Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation. Bulletin of Applied Mechanics, Vol. 5, No. 20, pp. 80-86.
 4. PAPUGA, J.: New technologies for sharing research data and costs. Procedia Engineering Vol. 2, No. 1, pp. 855-864.
 5. STAVROVSKÝ, V.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Multiaxial approach for local elastic stress analysis. Procedia Engineering Vol. 2, No. 1, pp. 1721-1729.
 6. PAPUGA, J.; STAVROVSKÝ, V.: Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses. Computational Mechanics 2009 – Books of Extended Abstracts. Plzeň, ZČU Plzeň 2009.
 7. STEFANOV, S.; PAPUGA, J.: Damage Evolution As a Continuous Process. In: Proceedings from the 2nd Conference on Variable Amplitude Loading, Vol. I. Eds: C. M. Sonsino and P. C. McKeighan. Berlin, DVM 2009.
 8. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation. In: Proceedings from the 2nd Conference on Variable Amplitude Loading, Vol. I. Eds: C. M. Sonsino and P. C. McKeighan. Berlin, DVM 2009.
 9. PAPUGA, J.; HRUBÝ, Z.; RŮŽIČKA, M.; DOUBRAVA, K.: Load Path Effect Under Multiaxial Loading Conditions. In: Proc. from the 6th Low Cycle Fatigue Conference. Berlin, DVM 2008.
 10. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M. Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation. International Journal of Fatigue, Vol. 30 (2008), No. 1. pp. 58 - 66.
 11. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.: PragTic Fatigue Freeware and FatLim Database. In: MECCA, Vol. 5 (2007), No. 3.
 12. PAPUGA, J.; ROSENTHAL, J.: Fatigue by PragTic, FEM Post-Processing and FatLim Database. In: Proceedings of Ansys Conference & 25th CADFEM Users' Meeting. [CD-ROM], CADFEM 2007.
 13. PAPUGA, J.: Coverage of multiaxial fatigue criteria in fatigue limit region. J. Applied and Computational Mechanics, (2007), No. 1. ISSN 1802-680X.
 14. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; HRUBÝ, Z.; DOUBRAVA, K.: Use of elastic stresses for a multiaxial fatigue prediction. J. Applied and Computational Mechanics, (2007) No. 1, pp. 631 - 640. ISSN 1802-680X
 15. DOUBRAVA, K.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; BALDA, M.; FRÖHLICH, V.: Experimental and numerical analysis of elasto-plastic strain and stress in nonproportional fatigue loading. In: EAN 2007 - Book of extended abstracts of 45th International Conference Experimental Stress Analysis 2007. Eds.: Adámek, Zajíček, Káňa. University of West Bohemia, 2007. pp. 27 - 28.
 16. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Multiaxial High-Cycle Fatigue - FatLim Internet Database of Experimental and Prediction Results. Materials Engineering, Vol. 14 (2007), No. 3, pp. 24-29. ISSN 1335-0803
 17. DOUBRAVA, K.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; BALDA, M.: Experiment and prediction of the lifetime for combined tensile and torsion loading of material 11 523. Materials Engineering, Vol. 14 (2007), No. 3, pp. 18-23. ISSN 1335-0803 (in Czech)
 18. PAPUGA, J.: RŮŽIČKA, M.: Computational coverage of region of high-cycle multiaxial fatigue and some of its results. In: Fatigue 2007. Eds: M. Bache et al. Cambridge, Engineering Integrity Society 2007.
 19. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.: Program PragTic pro únavovou analýzu výsledků MKP. In: Výpočty konstrukcí MKP. Praha, ÚT AV ČR a VAMET s.r.o. 2006.
 20. JURENKA, J.; ŠPANIEL, M.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z., TURINSKÝ, M.: Výpočet životnosti zámku lopatky parní turbíny. In: Výpočty konstrukcí MKP. Praha, ÚT AV ČR a VAMET s.r.o. 2006.
 21. SKÁLA, O.; HEJMAN, M.; PAPUGA, J.: Hodnocení únavové životnosti při komplikovaném působení mechanického namáhání a teplot. In: Computational Mechanics 2006, Plzeň, ZČU 2006.
 22. KINDELMANN, P.; PAPUGA, J.: Hodnocení únavové životnosti za podmínek vysokofrekvenčního namáhání definovaného pomocí PSD. In: Computational Mechanics 2006, Plzeň, ZČU 2006.
 23. HRUBÝ, Z.; PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Prediction and Verification of the Lifetime for the Various Combined Tensile and Torsion Load. In: Engineering Mechanics 2006, Svratka 2006.
 24. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Návrh nového vysokocyklového multiaxiálního kritéria (Revidovaná verze příspěvku pro ULM 2006). In: Únava a lomová mechanika 2006. Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň 2006.
 25. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; STAVROVSKÝ, V.: PragTic - Software for Fatigue Calculation Based on FE-Data and What Next with It. In: Životnost materiálů a konstrukcí. Brno 2006.
 26. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; HRUBÝ, Z.; BALDA, M.: Search for Multiaxial Fatigue Solution. In: Proceedings of Fatigue 2006 Conference. Edited by W. S. Johnson et al.. Elsevier Ltd. Oxford 2006.
 27. PAPUGA, J.: Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation. [PhD Thesis], CTU in Prague 2005.
 28. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: The influence of random multiaxial nonproportional stress on the fatigue life of machine parts. In: Workshop 2005, CTU in Prague 2005.
 29. BALDA, M.; RŮŽIČKA, M.; SVOBODA, J.; PAPUGA, J.; FRÖHLICH, V.: Vliv náhodného víceosého neproporcionálního namáhání na únavovou životnost strojních konstrukcí. [Research Report Z-1353/04]. Czech Academy of Science, Institute of Thermomechanics 2004.
 30. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; HEJMAN, M.: Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld. WCCM VI in conjunction with APCOM'04, Beijing, Tsinghua University Press & Springer-Verlag 2004.
 31. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Several high-cycle fatigue multiaxial criteria compared with experimental results. In: Danubia-Adria 2004. Zagreb 2004.
 32. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; BALDA, M.; SVOBODA, J.: Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and its Experimental Verification. In: AED 2004 [CD-ROM]. Glasgow 2004.
 33. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování. In: Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina : EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2003, pp. 7-12. (in Czech)
 34. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů. In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec : LENAM s.r.o., 2003, p. 13. (in Czech)
 35. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti. In: Moderní metody ve strojírenském vývoji - Sborník anotací příspěvků. Liberec : LENAM s.r.o., 2003, p. 12. (in Czech)
 36. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: In Time Loading History Processing Performed by RainIT Program. [Research Report 2051/02/33]. Prague, CTU in Prague 2002. (in Czech)
 37. PAPUGA, J.; MICHALEC, J.; RŮŽIČKA, M.: Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results. [Research Report 2051/02/1]. Prague, CTU in Prague 2002. (in Czech)
 38. PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.; RŮŽIČKA, M.: Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení. In: Výpočtová mechanika 2002, Part 1. Plzeň, ZČU 2002, pp. 333-340. (in Czech)
 39. PAPUGA, J.; ŠIMEK, D.; ŠPANIEL, M.; RŮŽIČKA, M.: Software MAXA - rozvaha projektu. In: Summer Workshop of Applied Mechanics. Prague, CTU in Prague 2002, pp. 175-193. (in Czech)
 40. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; BALDA, M.: Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti. In: Sborník příspěvků semináře Únava a lomová mechanika 2002 - Metodické a aplikační problémy, Part I. Plzeň: Škoda Výzkum, 2002, pp. 1-26. (in Czech)
 41. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; Šimek, D.: Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod k multiaxiálnímu řešení. In: Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 273-280. (in Czech)
 42. PAPUGA, J.; MICHALEC, J.; RŮŽIČKA, M.: Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results. In: Proceedings of Workshop 2002. Prague, CTU in Prague, 2002, pp. 660-661.
 43. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Uniaxial and Multiaxial Methods of Fatigue Life Solution with Respect to Its Algorithmization Process. In: Computational Mechanics 2001 – II. Díl. Plzeň, ZČU v Plzni 2001. (in Czech)
 44. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; ŠPANIEL, M.; KULIŠ, Z.; KUBA, P.: Integration methods of the experimental stress analysis in the design of machine parts. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2001, Part A. Prague, CTU 2001.
 45. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Software development aimed to fatigue damage computing in cases of complicated loading combinations and its experimental verification. In: CTU Reports - Proceedings of Workshop 2001, Part A. Prague, CTU 2001.
 46. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; KUBA, P.: Mountainbike Components Design – Experimental and Computational Support. In: VDI – Berichte 1599 - GESA - Symposium 2001 – Sicherheit und Zuverlässigkeit durch experimentelle Struktur- und Beanspruchungsanalyse. Düsseldorf 2001.
 47. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Fatigue Strength of Large Diameter Shafts. In: 18th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Steyr, 2001.
 48. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation. ICAF 2001 Conference, Toulouse 2001.
 49. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Algorithmization of Approaches for Fatigue Damage Calculation. [Research Report 2051/00/27]. CTU in Prague 2000. (in Czech)
 50. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.: Constitutive Equations in Elasto-Plastic Solution. [Research Report 2051/00/26]. CTU in Prague 2000. (in Czech)
 51. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.; KULIŠ, Z.: Predikce únavové životnosti lokálními přístupy. In: Workshop 2000, Prague, CTU in Prague 2000.
 52. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Přístupy a kritéria pro predikci únavové pevnosti při kombinovaném víceosém namáhání. In: Únava materiálů a konstrukcí 2000, Mechanická zkušebna & Škoda Výzkum s.r.o. 2000. (in Czech)
 53. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování. In: Únava materiálů a konstrukcí 2000, Žinkovy 16. - 18. květen 2000. Mechanická zkušebna a pobočka ČVTS & Škoda Výzkum s.r.o., Plzeň 2000. (in Czech)
 54. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; ŠPANIEL, M.: Software solution of fatigue damaging based on the FE-analysis results utilization. In: Numerical Methods in Continuum Mechanics, University of Žilina. 2000.
 55. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti. In: Aplikovaná mechanika 2000. Liberec, TU Liberec 2000. pp. 331-336. (in Czech)
 56. PAPUGA, J.; RŮŽIČKA, M.; ŠPANIEL, M.: Application of the Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation. In: J. F. Integrity Reliability Failure. Red. S.A. Menguid a Silva Gomez, Porto 1999, pp. 278-280.
 57. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Metody pro hodnocení únavové životnosti. [Research Report 2051/99/32]. In: CD ROM z 16.setkání uživatelů COSMOS/M. Tech Soft Eng., CTU in Prague, Prague 1999. (in Czech)
 58. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Fatigue Life Evaluation of Components under Multiaxial Loading. [Research Report 205/99/25] Prague, CTU in Prague 1999. (in Czech)
 59. RŮŽIČKA, M.; PAPUGA, J.: Postupy predikce životnosti při uniaxiální a multiaxiální únavě materiálu. [Research Report 211–98–12]. Prague, CTU in Prague, 1998. (in Czech)
 60. RŮŽIČKA, M.; CABRNOCH, B.; PAPUGA, J.: Metody a programy pro hodnocení únavové životnosti. [Research Report 211–98–10]. Prague, CTU in Prague 1998. (in Czech)
 61. PAPUGA, J.: Program module for fatigue damage calculation. [Diploma thesis], Prague, CTU in Prague 1998. (in Czech)

papuga@pragtic.com

Fatigue Data Repository

Databases

Weld Data

Bike in-service record

Fatigue Strength estimation via Machine Learning methods

 

 

FABER Project

 

 

pyLife workshop 2023

 

Events, Lectures

Workshops on Computational Fatigue Analysis

Workshops on Computational Fatigue Analysis 2023 - FKM Guideline Non-Linear

1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process

Recorded Lectures

D&DT for Aircraft Engineers

Subscribe to our mail list


 
 
 
Development in 2011-2014 supported by:
 
TACR
 
Alfa programme