User: unknown  ||   Login  ||  NEWS: Thermodynamics of Fatigue Process: W#1, Join FABER

 

Title PragTic

Concept

PragTic SW

Author

FAQs

Bugs

 

Fatigue Lounge

Bulletin

Users

User Profile

Conference List

Photo Gallery

Reports

Links

Sponsors

Glossary

 

Suporting Institutions

Language / Jazyk: English

O projektu PragTic

Final example processed in FEMAP

Projekt PragTic je zaměřen na výstavbu freewarového nástroje pro automatizovaný únavový výpočet založený na MKP řešení, popř. prováděný v nějakém izolovaném bodě. Projekt započal během přípravy mé disertační práce jako podpůrná činnost pro provádění stále sofistikovanějších únavových výpočtů. Po dokončení disertace zůstal software PragTic ve stavu, který naznačoval jeho možný velký užitek, ale zároveň ukazál kolik dalších vylepšení je potřeba provést. Protože bych byl nerad, aby PragTic zůstal pouze v takovém stavu a byl během dvou let zapomenut, snažím se nyní najít cestu, jak v jeho vývoji pokračovat.
Netrávil bych tímto projektem tolik svého času, kdybych nebyl přesvědčen o tom, že pro moji aktivitu jsou opravdu silné důvody. Některé z nich lze nalézt na stránce Koncept či v analýze dostupné v tomto pdf souboru.

Únavové databáze

Výsledky DFI pro Dang Vanovu metodu

Tato část webových stránek je již striktně psána pouze v angličtině, protože nejsem schopen zajišťovat i českou jazykovou mutaci.
Použití PragTicu mi umožnilo vygenerovat ohromné množství výsledků, které mohou i ostatním umožnit porozumět mezím současných multiaxiálních vysokocyklových metod únavového výpočtu.
Nevím o žádné jiné existující analýze tohoto problému v takovém rozsahu a výsledky jsou zjevně výrazně horší než bývá obvykle uváděno v publikovaných článcích. Zdá se, že aktivita výzkumníků je příliš často bržděna dvěma nedostatky: (1) nedostupností únavářského řešiče, který by umožnil rychlou implementaci nových metod a jejich efektivní a rychlé testování (to celkem pěkně řeší PragTic); (2) nedostupností experimentálních dat pro testování nových návrhů.
Rozhodl jsem se proto rozšířit FatLim do mnohem obsáhlejší databáze nazývané FinLiv. Ta již zahrnuje celé únavové křivky (a nikoli pouze meze únavy) i různé varianty tvarů vzorků (a nikoli pouze nevrubované). Struktura FinLivu se dosud vyvíjí, a proto uvítám jakékoli komentáře na toto téma.

Únavářský koutek

Únavářský koutek (Fatigue Lounge) chápu jako místo, kde bude možno dohledat informace týkající se únavy, únavových postprocesorů či uživatelů těchto stránek. Doufám, že to jednou bude živé místo, kde se uživatelé budou potkávat, mluvit spolu, diskutovat problémy únavy či domlouvat nové projekty orientované na řešení únavového poškozování.

Jan Papuga


papuga@pragtic.com

Title FL_DB

Weld Data

Bike in-service record

Fatigue Strength estimation via Machine Learning methods

 

 

FABER Project

 

 

1st Workshop on Thermodynamics of Fatigue Process

 

Workshop on Computational Fatigue Analysis - Vibration Fatigue Analysis

 

Workshop on Computational Fatigue Analysis - Paul Heuler's Lectures

Workshop on FKM Guideline on Strength Assessment

Workshop on Design and Fatigue of Weldments

Workshop on Vibration Fatigue Analysis

D&DT for Aircraft Engineers

WCFA & PUM


 
 
 
Development in 2011-2014 supported by:
 
TACR
 
Alfa programme