User: unknown  ||   Login  ||  NOVINKY: K ubytování, Program setkání, Nová přednášející - Prof. Franulović

Invitation

News

Application to the DTMA

Payment of the DTMA

Transport to the DTMA

Time Schedule of the WCFA & PUM

Course Lecturers

Course Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop on FKM Guideline on Strength Assessment

 

Title PragTic

 

D&DT for Aircraft Engineers

 

Past DTMA workshop

 

Language / Jazyk: English

Ohlédnutí zpět

Vyhodnocení setkání uživatelů PragTicu

 

 


Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu

Jan Papuga, ČVUT v Praze & Evektor

Po zkušenostech s organizací kurzu Damage Tolerance - Metody a aplikace jsem se rozhodl, že i zde ohodnotí kvalitu semináře i přednesených přednášek nejlépe sami účastníci. Statistické vyhodnocení jejich odpovědí poměrně dobře dokumentuje, jak jsme si vedli.

Co se týče ubytování, bylo poněkud spartánštější, než bych si představoval a oproti minulým dvěma ročníkům to byl určitý pokles. Na druhou stranu v případě stravy, která především způsobila mou nechuť organizovat seminář opět ve Vílanci jako minulý ročník, jsme si jednoznačně polepšili. Jako největší problém do budoucna tedy vidím fakt, že do přednáškové místnosti jsme se vešli jen tak tak. Počítali jsme, že vzhledem k jarnímu maratonu výše uvedeného kurzu DTMA2011 bude určitě zájem o seminář mírně menší, ale přesto jsme se zjevně dotkli stropu, co se týče možné kapacity. Z toho důvodu si opět nejsem jistý, kde se potkáme příště.

Co se týče přednášejících, tak veskrze dobré hodnocení účastníků ukazuje jejich celkovou spokojenost. Chtěl bych všem z nich poděkovat, že se svého úkolu zhostili dobře. Doufám, že za konsorcium FADOFF budeme schopni příště podat podstatně více vyčerpávající popis některých partií a budeme opravdu moci představit stav validace různých výpočetních metod.

Do budoucna uvidíme, nakolik se zdaří plánované rozštěpení na české a mezinárodní setkání, jež by se tentokrát mělo konat v příštím roce v Chorvatsku. Podle zdaru příprav i realizace vyhodnotíme vhodnou periodicitu.

Workshop on Computational Fatigue Analysis 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting

Jan Papuga, ČVUT v Praze & Evektor

Protože jsem většinu léta strávil ve Francii, byl jsem před započetím konference dost nervózní, jak dopadne. Nejprve zkrachovala firma, která nám pronajímala loni hotel v Kamenici nad Lipou, a já musel hledat vhodné náhradní řešení v okamžiku, kdy už byly distribuovány pozvánky. Poté postupně tři z pozvaných přednášejících dali vědět, že nebudou moci přijet - poslední z nich sotva měsíc před začátkem konference. K tomu všemu jsme na konci září měli pouze 35 registrovaných účastníků...

Nicméně jsem byl s výsledkem celkem spokojený. Ubytování bylo poměrně hezké, měli jsme možnost uspořádat soutěž v bowlingu, či si zahrát kulečník, šipky nebo ping-pong. Co se tedy týče místa konání, jedinou slabinou snad bylo jídlo, protože výběr nebyl nijak široký.

Nakonec jsme měli 48 účastníků a dva další se zúčastnili pouze závěrečné sekce PragTic in Use. Pět přihlášených bylo z ciziny, pouze čtyři z nich z Polska však přijeli. Snad tedy konečně překračujeme pomyslné hranice a jsme schopni přitáhnout i zahraniční účastníky. O to více mne mrzí, že dva z přednášejících se rozhodli mluvit česky (naštěstí měli alespoň prezentace připravené v angličtině). Jedna z prezentací bylo zcela v češtině, to byla ale chyba nás organizátorů a nezbývá než se za tento omyl omluvit.

Asi to je téma pro dlouhé diskuse a koneckonců ani moje žena nerozumí mému názoru, když říká: "Máš tam tolik Čechů a jen pouhá desetina z účastníků s češtinou může mít problém - přitom jsou to vše Poláci, kteří češtině kvůli podobnosti celkem dobře mohou rozumět...". Jenže to není tak úplně pravda. Od začátku jsme setkání vyhlašovali s informací, že oficiálním jazykem konference bude angličtina. Všichni čeští účastníci o tom věděli. Možná někteří na základě loňské zkušenosti doufali, že to bude podobné a bude se mluvit česky. Ale ujišťuji vás, že příště pozvu pouze takové přednášející, kteří budou schopni přednášet v angličtině. Dobrá, pokud přijedou pouze Češi, tak to samozřejmě je na přednášejícím. Nicméně případ, kdy jedna desetina účastníků není schopna sledovat přednášku, se nebude opakovat. Něco takového nebylo předem oznámeno a je to nezdvořilé. Česká republika je tak malá, že se musíme snažit propojit celý středoevropský region, pokud chceme, aby podobné setkání mohlo existovat i za patnáct let. V takovém případě je angličtina tím nejlepším nástrojem a musíme si na ni zvyknout.

Mohli jste si všimnout, že píšu příště a ne v příštím roce. V tomto okamžiku si nejsem jistý, jaké jsou moje vyhlídky pro příští rok. Organizace takového podniku je celkem náročná (ačkoli mi kolegové z ČVUT velmi pomohli - díky za to!). Navíc nejsem ani spokojený s tím, že z nezbytí musím tolik přednášek přednášet přímo já. A tak si říkám, jestli nepřejít na periodu dvou let. Na druhou stranu je pravda, že spousta účastníků mne povzbuzovala a navrhovali témata pro přednášky, které by se v příštím roce mohly uskutečnit.

Každopádně si můžete být jisti, že přednášku o multiaxiální únavě se budu snažit předat někomu novému, ať také uslyšíte nějaké jiné stanovisko. Co se týče dalších témat, která bych chtěl diskutovat (nebo jsem k tomu byl vyzván), pak to jsou: gigacyklová únava (snad bude moci někdo z Žiliny alespoň v příštím roce), fretting, únava vyvolaná vibracemi, růst trhliny, koncept "damage tolerant" , termomechanická únava, atd. Také moje chabá náhrada přednášky Lucy Susmela o vrubech si zaslouží mnohem obsáhlejší zpracování.

Jsem trochu nejistý, co podniknout se soutěží PragTic in Use Contest. Letošní propadák, kdy se nám podařilo od sponzorů sehnat docela velké množství peněz a pak byla tak chabá odezva, už nechci opakovat. Přesto si ale myslím, že základní myšlenka nebyla špatná. Proto jsem chtěl vyzvat všechny, kteří by účast v takové soutěži zvažovali, aby mi o tom dali vědět. Pokud se soutěž v příštím roce uskuteční, pak na příštím setkání uslyšíte i přednášky od nejlepších účastníků a setkání vyvrcholí předáním ceny.

Workshop on Computational Fatigue Analysis 2008 & The 2nd PragTic Users' Meeting

Jan Papuga, ČVUT v Praze & Evektor

Pozitivním faktem pro mne letos bylo, že zájem o setkání tohoto typu ještě vzrostl (55 registrovaných účastníků). Protože jsme se však stále ještě nedostali přes hranice, přijeli ze zahraničí na setkání pouze tři pozvaní představitelé komerčních programů.

Vzhledem k předchozím zkušenostem jsem se proto rozhodl převést jednací řeč na češtinu, což zmínění tři zahraniční návštěvníci přijali a patří jim za to náš dík. Sekce s prezentací komerčních solverů byla uspořádána trochu narychlo a sám budu muset ještě vyhodnotit, nakolik je dané řešení optimální. Mojí snahou bylo zajistit co nejlepší informovanost zájemců o tom, co se v daném oboru nabízí, nejsem si ale jistý, že provázanost na odborné přednášky byla dostatečná.

Prostředí hotelu bylo pěkné, velký problém nám ale dělala akustika sálu. Pokud se to do příštího roku nezmění, budeme muset zase hledat něco jiného. Jinak si myslím, že oba společenské večery se vydařily a prostředí staré konírny bylo naprosto vynikající.

Stávající chabá odezva od uživatelů mne vybičovala k pokusu zavést každoroční cenu "PragTic in Use", která by motivovala mladé uživatele k výraznějšímu použití solveru a poskytovala mi tak adekvátní zpětnou vazbu. Zatím se zdá, že ve své snaze budu úspěšný a tak o této aktivitě určitě ještě uslyšíte v sekci News.

S Milanem Růžičkou jsme opakovaně přemítali, nakolik bylo prodloužení semináře o poměrně základní informace o únavové analýze přínosné. Náš prozatímní závěr je, že optimální by bylo ponechat základní problematiku na samostatná školení a soustředit se během semináře na další témata, která zatím nezazněla - v příštím roce snad třeba cyklickou plasticitu, kontaktní problémy, atd. Jakékoli připomínky v tomto směru vítáme.

The 1st PragTic Users' Meeting

Jan Papuga, ČVUT v Praze & Evektor

Organizování akce tohoto druhu pro mne byla nová zkušenost. Myslím si, že setkání proběhlo nicméně celkem hladce, bez problémů. Ačkoli ubytování samotné bylo poměrně spartánské, prostor pro setkání byl velký právě pro těch 40 lidí a velmi příjemný. Večer tam byla ta správná atmosféra.

Osobně lituji, jak dopadlo závěrečné sezení přímo nad PragTicem. Neměl jsem dost zkušeností na to, abych pochopil, že instruovat takřka 40 lidí, jak správně obsluhovat PragTic, není reálné. Navíc jsem těsně před vypálením CD-ROMu pro uživatele zavedl do programu chybu, když jsem se pokoušel jinou odstranit.

Protože jsem nyní jediný vývojář pracující na PragTicu, tak si nyní ale nedovedu představit jiné řešení. Možná jedinou možností je mluvit na setkání jen o možnostech PragTicu a jeho předvedení a ne o školení. To je v tak velké skupině lidí nemyslitelné.

 


papuga@pragtic.com, poslední aktualizace: 20. 8. 2013

";