User: unknown  ||   Login  ||  NOVINKY: Vyhodnocení 8. bloku a celkové

Invitation

News

Application to the DTMA

Payment of the DTMA

Transport to the DTMA

Time Schedule of the WCFA & PUM

Course Lecturers

Course Evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D&DT for Aircraft Engineers

 

Title PragTic

 

Language / Jazyk: English

DTMA2011

Lokalita a doprava

V současné době platí, že všechny přednášky vyjma jedné (24. 3. 2011) budou probíhat na ČVUT v Praze, Fakultě strojní, v budově v Dejvicích v konferenční místnosti číslo 17. Tuto místnost najdete tak, že po průchodu hlavním vchodem Fakulty strojní se dáte prvními dveřmi doleva (směr děkanát). První učebnou po Vaší pravé straně je hledaná místnost.

Pro dopravu do Dejvic z jakékoli meziměstské autobusové či vlakové stanice je nejvhodnější použít metro. Výstupní stanice je Dejvická a k orientaci pro cestu na fakultu je možno použít výše zmíněný odkaz či se zeptat na východu z metra kolemjdoucích.

Ve zbývajícím termínu předpokládáme prozatím uspořádání přednáškového dne v prostorách Aero Vodochody, a.s. O konkrétních specifikacích budete průběžně informováni.


papuga@pragtic.com, poslední aktualizace: 20-12-2010